KONTAKT

Stowarzyszenie MONAR
Ośrodek Leczenia,
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień

Adres: Babigoszcz 19
72-122 Łożnica
tel.: (091) 418-93-60
konto: PEKAO S.A. Oddz. Goleniów
53 1240 3839 1111 0000 4413 5023
NIP: 856-12-63-238

REGON: 000972654-00484
babigoszcz.monar@wp.pl

Wyświetl większą mapę

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 91.4189360

Thank you for contacting us! Your message has been successfully delivered and we will be getting in touch real soon!